Dagelijks bestuur:

Voorzitter: Sjoerd Booij, voorzitter@deharmonie.org (aanspreekpunt gebouwcommissie)
Secretaris: Marijke Elsinghorst, secretaris@deharmonie.org (aanspreekpunt muziek- en concertcommissie)
Penningmeester: Edwin Morren, penningmeester@deharmonie.org (aanspreekpunt Commissie Beheer Instrumenten)


Bestuursleden:

Tristan Rem, algemeen bestuurslid, info@deharmonie.org (aanspreekpunt activiteitencommissie)
Solvejg van Eck van der Sluijs, algemeen bestuurslid
Arjan Sieben, algemeen bestuurslid