Dagelijks bestuur:

Voorzitter: Sjoerd Booij, voorzitter@deharmonie.org (aanspreekpunt gebouwcommissie)
Secretaris: Els Spelt-Buchner, secretaris@deharmonie.org (aanspreekpunt muziek- en concertcommissie)
Penningmeester: Edwin Morren, penningmeester@deharmonie.org (aanspreekpunt Commissie Beheer Instrumenten)


Bestuursleden:

Dianne de Braal, coördinator opleidingen, opleiding@deharmonie.org (aanspreekpunt opleidingscommissie)
Tristan Rem, algemeen bestuurslid, info@deharmonie.org (aanspreekpunt activiteitencommissie)
Marijke Elsinghorst, algemeen bestuurslid